Extra Extra Extra

Big Wind har ingen egen scen. Bara fyra. Sanningen är att vi här i Göteborg säljer biljetter till och alltså själva arrangerar på Konstepidemin, Aftonstjärnan, Blå Stället och Kulturhuset Vingen.  Men det var inte detta jag skulle tala om, det var om att publiktrycket är så stort på vissa av våra föreställningsdagar att vi måste lägga in extraföreställningar. 17/4 och 18/4 extra Kullerbagge på Konstepidemin och 4/5 extra Ticken Tocken Takk även den på Konstepidemin. De tre extraföreställningarna går av stapeln 10:45. Sen har vi också vatt “tvungna” att för Snövit lägga till extraföreställningar 8/5 på Aftonstjärnan och 24/5 på Konstepidemin. Bokas på Kulturpunkten 031-368 32 99 eller via formuläret här!