Ale inclusive

Under våren 2023 kommer Big Wind att befinna sig i Ale kommun där vi spelar över 40 dans-, musik-, och teaterföreställningar för Aleborna. Projektet är ett samarbete med kulturenheten i Ale kommun – med stöd av Kulturrådet.

Projektet har döpts till Ale inclusive för att betona ambitionen att nå ut till alla Alebor – oberoende på var man bor och hur gammal man är. Big Wind kommer under våren att göra nedslag på en rad olika platser i kommunen, från Surte i söder till Hålanda i norr.
Håll ögonen öppna och var beredd på att möta scenkonst på en rad väntade och oväntade platser i kommunen under våren!
Blev du nyfiken? Läs mer här!

Fler videos kring Ale Inclusive här!