3-2-1 Gadush – Mera

Improvisation, vad är det?

Hitta på, leka, en impuls leder till nästa, välja en impuls, välja bort en annan, haka på någon annans idé? Allt händer här och nu.

Dansen berättar utan ord, musiken kan skapa bilder och olika stämningar.
Den som tittar gör sin egen tolkning och får vara i sin egen upplevelse av ögonblicket.
Allt tillsammans kan kanske bli till poesi. En berättelse som bara du ser.
Dansaren Johanna:  – Musiken får mig att vilja…hoppa, rulla, vara långsam eller jättesnabb!! Ibland är det olika kroppsdelar som leder och ibland bara energi som snurrar omkring i hela mig.

Musikern Thomas: -Dansen tar mig in i olika sinnesstämningar, den fångar mig och jag vill följa. Ibland blir det bombastiskt med stora trumman och ibland finstämt med spröda toner från kalimban.

Vad vill vi uppnå med vårt program? 

På ett lekfullt sätt ta med barnen in i dansen och musiken
Uppleva sin egen kropp i rörelse, kanske på ett nytt sätt?Som en ögonöppnare för att kunna se på dans som en konstform
Lyssna, och ta in omgivningen, koncentration.
Att kunna samarbeta och ta hänsyn till varandra
Att våga vara sig själv i gruppen.

En elev sa efter ett besök i en klass när de fick fråga om sina upplevelser.  ”Att jag är bra som jag är att det jag gör duger”
En annan svarade. ”Vi lärde oss att vara oss själva och att inte skämmas”