Take Care

En pedagogisk klassrumsshow om hur man tar hand om sig själv och varandra. Att vara sjuk och sen frisk igen.

Två sjuksystrar från en svunnen tid kommer in i klassrummet, där ca 15 barn sitter o väntar på golvet. Systrarna dansar in med en konstig hoppig dans, och dansen övergår till en anatomilektion där vi får reda på vad vissa kroppsdelar brukar kallas …
Koreograferna och rörelsepedagogerna Ulla Eckersjö och Stina Hedberg Karlberg interagerar med barnen från första stund – de får röra sig, massera varandra längs ryggraden med s.k ”catwalk”- och de får också veta hur man kan lugna sig genom att lyssna på andetagen.

Läs mer!