Skapande skola

Knack1.webAlla Big Winds föreställningar är bokningsbara som Skapande Skola.

Kanske vill du, din skola eller din kommun låta alla “barn i åk F eller 2 eller 4?” se någon av våra föreställningar?

Vi skräddarsyr efter önskemål. Antingen rena föreställningen eller så vill ni kanske ha påföljande workshop eller samtal? Förberedande besök?

Läs mer här!linjaragangstilar.web

Föreställningarna kan, på olika sätt, kopplas till temaarbete och uppfylla många olika mål inom LGR11,

Skolhuvudman kan söka bidraget. Läs mer om skapande skola http://www.kulturradet.se/skapande-skola/

Kontakta oss om du vill samtala om en idé, kolla av möjliga spelveckor och prisuppgifter.Hulebäck Workshop

info@bigwind.se