Om Big Wind

Big Wind är ett turnerande kompani bestående av musiker, dansare och skådespelare. Verksamheten bedrivs i hela landet med säte i Göteborg. Big Wind skapar och spelar sedan 1989 ca 400 föreställningar per år för 30-40 000 personer. Huvudsakligen för barn och ungdomar från norr till söder. Big Wind står konstnärligt stadigt förankrat i tvärdraget mellan de tre uttrycksformerna dans, musik och teater. Big Wind är en del av Nätverket Universell Scenkonst som verkar för tillgänglighet och inkluderande scenkonst. 

Big Wind startades 1989 av Anna-Greta Larsson, Stina Hedberg, Ulla Eckersjö, Helena Östblom, Björn Samuelsson, Ola Karlberg och Göran Berg. Det var lusten att blanda dans, musik och teater som sammanförde dessa musiker och koreografer. Att spela både för barn och vuxna var självklart från början. Nu, många år senare är de ursprungliga idéerna fortfarande det som driver Big Wind. Vi har något att säga och vi säger det rytmiskt.

Big Wind finns på Konstepidemin i Göteborg och här finns också våra replokaler och administration. När vi arrangerar egna föreställningar spelar vi oftast i Hus 8 eller i Gröna rummet, här på Konstepidemin. Big Wind är medlem i Teatercentrum väst, Danscentrum väst, Musikcentrum väst, Svenska Assitej och Nätverket Universell Scenkonst.