Big Wind är en av landets flitigaste och mest anlitade resande teatersällskap. Verksamheten bedrivs i hela landet med säte i Göteborg. Big Wind spelar sedan 1989 mellan 300 och 400 föreställningar per år för 20-40 000 personer. Huvudsakligen för barn och ungdomar från norr till söder. Big Wind står konstnärligt stadigt förankrat i tvärdraget mellan de tre uttrycksformerna dans, musik och teater. Big Wind ägs av dess arton medlemmar. Big Wind är en fri varelse i bemärkelsen att varken stat, region eller kommun dikterar vad som komma skall.
Vad som ska visas för publiken bestäms av artisterna, konstnärerna själva. Håll tillgodo!

Veta mer om Big Wind?
Vill du ha kontinuerlig information från Big Wind så fyll i uppgifterna nedan så kommer det ett litet email med det senaste från turné, nyproduktion, planering, överraskningar och påminnelser. 

När det inte är turné håller Big Wind till på Konstepidemin i Göteborg.
Där finns också Big Winds replokaler och administration. De senaste åren arrangeras mindre föreställningar på just Konstepidemin och då kommer publiken till oss. Men det är undantaget från regeln. Big Wind är i första hand ett ambulerande artistkooperativ.
Big Wind är stolt medlem i: Teatercentrum – Danscentrum – Musikcentrum väst – Svenska Assitej – Nätverket Universell Scenkonst

logga.ep