Healing hoods

Under hösten har Ulla Eckersjö och Stina Hedberg tillsammans med filmaren Astrid Askberger spelat in HEALING HOODS – en kortfilm om mänsklighet och omsorgens kraft.

De gamla sjuksköterskorna som länge spökat på epidemisjukhuset i Göteborg inser att en stor fara hotar människorna i den moderna tiden. De lämnar sjukhusets tomma rum och deras kall blir att försöka förstå vad de kan göra för världen och människors känsla av otillräcklighet. Är världen hopplös eller går det att läka världen med det som redan finns?

Sjuksköterskorna syster Stina och syster Ulla uppstod som performancekaraktärer i samband med det årliga evenemanget Konstepidemins dag och nu är de tillbaka, i filmversion. Filmen är nu i postproduktion och har planerad premiär 2024.