Ingenting är gratis. Inte ens Spotify. Smakar det så kostar det. Big Winds musik kan du antingen köpa på CD och liksom hålla i eller leta upp på Spotify. Mycket nöje!