Händernas magi

Av och med Cilla Klein
En lekfull upptäcktsfärd med våra händer! Med hjälp av rytmikens pedagogiska värld skapas kreativitet och förhoppningsvis magi. Tänk så mycket vi gör med våra händer! Vi äter, skriver, syr och petar. Vi spelar instrument, masserar, sågar och knådar. Listan går att göra oändlig. Tänk att vi till och med kan prata med händerna, att de har ett eget språk.

Workshopens innehåll

• Genom rytmiken undersöker vi händernas förmågor, utforskar fin och grovmotorik. Kan hela kroppen förvandla sig till en hand?

• Vi gestikulerar, räknar och pratar med händerna(TAKK). Vi hittar på egna tecken som blir unika för klassen, som skapar gemenskap och lyhördhet för varandra.

• Vi provar på att vara olika djur som inte har händer. Till olika sorters musik. I olika kvalitéer – långsamt, snabbt, stutsigt, snurrigt… Hur känns det?

• Spegelövningar där barnen följer varandra, bara med ett finger, hela handen och hela kroppen som är en hand.

• Allt detta och mer bäddas in med hjälp av musiken och upplevelsen i kroppen. Vi tränar motorik, sjunger och gör rytmer på kroppen. Barnen är medskapare och kreativa i stunden.

• Vi avslutar med stillhet/mindfulness. Vi gör en massagesaga och går igenom enkla verktyg att lugna en grupp.

• Sista gången vi ses avslutas med ett handdisco i UV-ljus.

• Varje klass kommer få ett arbetsmaterial, så de kan fortsätta göra övningarna och sjunga på sångerna.

Pedagogiskt syfte

• Inom rytmiken är rörelsen ett verktyg för att nå fram till musiken, där kroppen ses som ett instrument. Rörelse främjar inlärningen.

• Stillhet och mindfullness hjälper barnen till lugn och paus som vi alla behöver då och då. Det leder till en förbättrad koncentrationsförmåga.

• Att använda tecken för utveckling av läs- och skrivförmåga ger en lek- och fantasifull inlärning. Det blir ett effektivt verktyg i arbetet med barnens fin- och grovmotoriska utveckling och sammantaget blir det gynnsamt för barnens språkutveckling.