Vindlande lekar – för elever i anpassad skola

Dans-, musik- och teaterlekar för barn med intellektuella funktionsvariationer i anpassad grund- och gymnasieskola.

Vindlande lekar

 • Som en introduktion och förberedelse till föreställningen har vi tagit fram en workshop med dans- och teaterlekar som utspelar sig i Shakespeares värld. 
 • Lekarna bygger på Sensory games, efter Kelly Hunters metod som är specifikt utformad efter målgruppen barn med autism. De har i studier visat sig ge deltagarna möjlighet att utveckla kropps-och rumsuppfattning, ögonkontakt liksom kommunikation och förståelse av känslornas uttryck. Lekarna återkommer sedan i föreställningen ”Vind, blås mig!”, Steg 2 vilket ger en igenkänningseffekt då barnen kommer dit. 
 • Workshopen ges vid ett, två eller fler tillfällen för samma grupp barn innan det är dags att se föreställningen.
 • Workshopen kan genomföras i klassrummet eller i en lokal på skolan.
 • Workshopen leds av Bronja, Johanna/ Kristin, Katarina och Magnus – som också spelar i föreställningen.
 • Lekarna gör elever, pedagoger och aktörer trygga inför varandra och den nya situationen.

HUr går det till?

 • På ett lekfullt och tryggt sätt leder vi eleverna genom små historier och dramatiska situationer ur Shakespeares värld. 
 • Dans och sång stöder berättelsens händelseförlopp.
 • Momenten upprepas många gånger, det kan ta tid att våga vara med.
 • Barnen och de medföljande vuxna sitter tillsammans med aktörerna i en stor cirkel. 
 • Tillsammans gör vi rörelser, sjunger och spelar upp små scener. 
 • Om någon behöver gå ifrån cirkeln en stund så går det bra. Vi förväntar oss att flera av barnen behöver röra sig i rummet.

Vi leder workshopen

 • Bronja Novak Lindblad
 • Johanna Ehn/ Kristin Rode
 • Katarina Eriksson
 • Magnus Marcinkowski Pettersson

Förberedande material

Inför vårt besök vill vi gärna att pedagoger, klasslärare och medföljande vuxna läser om workshopen.
Här är förberedelsematerial till pedagoger och vuxna inför workshopen.


Här hittar du en kort text.


Kontakt

 • Vår producent Matilda diskuterar gärna dina behov och önskningar kring upplägg!
 • Mail: matilda@bigwind.se
 • Telefon: 031-82 77 28 

Vi gästar kulturskolan Stolt i Stenungsund med vår workshop (foto Erika Olofsson på lokaltidningen STO)

Scenkonst för alla!

 • Denna workshop är en del av Big Winds projekt ”Dansande hjärtan”.
 • Projektet har som syfte att utveckla en form av scenkonst som direkt kan passa målgruppen barn med intellektuella funktionshinder och barn med autism, då vi sett att det saknades i vårt utbud av produktioner.
 • Inspirationen att börja kom genom Scen:se projektet i Gävleborgs län, och mötet med Kelly Hunter.
 • Läs mer under fliken ”projekt”.