Dansande Hjärtan

”I kraft av vår profession och passion vill vi skapa plats för sinnenas uttryck. Med rörelser, musik och språk. Med ögon som ser och hjärtan som förstår. Ett rum där vi på vårt sätt kan möta barn med speciella behov”

Stina Hedberg leder projektet Dansande Hjärtan sedan 2020. Kortfattat går projektet ut på att hitta ett nytt sätt att nå fram till barn och unga med intellektuella funktionsvariationer med vår scenkonst. Eftersom Stina är koreograf och några av Big Winds dansare deltar, ligger tonvikten på dans och kroppsliga uttryck. Mötet med Kelly Hunters metod var en ögonöppnare och en väg in i detta arbete.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 4DA024A1-0ED3-4499-A0A9-6996C6EA0925-scaled.jpeg

Vill du läsa om hela projektet?
Här finns projektplanen!

Nätverket universell scenkonst

Big Wind är en del av Nätverket universell scenkonst – ett tvärkulturellt nätverk bestående av frigrupper, institution, kommun och förvaltning där vi delar kunskap, erfarenheter och inspiration kring frågor som rör tillgänglighet och inkluderande scenkonst.

Vi brinner för att skapa scenkonst där alla inte bara är välkomna utan också väntade. Vi lyfter exempel på vad en kan göra både på kort och lång sikt för att skapa förutsättningar för att personer med olika funktionalitet ska kunna delta och bidra jämlikt i scenkonsten.

Namnet universell scenkonst är inspirerat av universell design. Det innebär att produkter, miljöer och tjänster ska kunna användas av alla i största möjliga utsträckning utan behov av speciell anpassning. Vårt mål är att skapa scenkonst som alla kan ta del av. Det innebär både att skapa nytt – både föreställningar och annan verksamhet inspirerad av dessa tankar – och att göra om befintliga föreställningar på ett sätt så att de passar fler.

Anledningen till att nätverket skapades är för att tillsammans lyfta att det är allas rätt att ta del av och utöva kultur. Det slår både FN:s funktionsrättkonvention och barnkonventionen fast – den senare blev svensk lag 1 januari 2020. Nätverket fungerar som en inspiration för konstartsutveckling, eftersom mötet med publikens behov kräver nya lösningar, nya grepp och nya format. 

NUS verkar för en breddning av scenkonsten så den blir mer inkluderande av personer med funktionsvariation – mer universell.

Vi fokuserar på lärande, konstnärlig utveckling, förankring och opinion och är en blandning av fria grupper/scenkonstnärer, institutioner, förvaltningar, organisationer och intresserade aktörer. Vi består av en styrgrupp och en storgrupp som träffas 4 gånger per år för kunskapsdelning, inspiration och arrangemang.

Mellan träffarna sker olika konstnärliga, pedagogiska och organisatoriska initiativ samt nätverkande inom området Universell Scenkonst.”

Sedan starten 2019 har nätverket universell scenkonst vuxit och består idag av Regionteater Väst, Göteborgsoperan, Big Wind, Danskompaniet Spinn, dansutbildningen Språng, Dansakademin och tillgänglighetskonsulterna på Förvaltningen för Kulturutveckling i Västra Götalandsregionen.

Universell scenkonst på Folk & Kultur 2021

Under det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur 2021 delade vi i nätverket med oss av våra erfarenheter av att skapa scenkonstupplevelser för barn med olika slags behov i ett seminarium: “Universell scenkonst – hur skapar vi kulturella mötesplatser där alla inte bara är välkomna utan också väntade.”