Dansande Hjärtan

»I kraft av vår profession och passion för mänskliga uttryck, vill vi skapa ett scenkonstrum för våra sinnen. Med rörelser, musik och språk, med ögon och hjärtslag.
Ett rum där vi kan möta barn med speciella behov.
Behov som är allas behov.» 

Stina Hedberg leder projektet Dansande Hjärtan. Kortfattat så går projektet ut på att vi ska arbeta med professionell scenkonst för barn och unga med komplexa funktionsvariationer och autism. Eftersom Stina, som har sin bakgrund inom dansen, och några av Big Winds dansare är med så ligger tonvikten på dans och kroppsliga uttryck. Musik, sång och teater finns också med, som det alltid brukar vara i våra föreställningar.


Vill DU läsa om hela projektet?
Här finns projektplanen!

PROJEKTPLAN

Nätverket universell scenkonst

Big Wind är en del av Nätverket universell scenkonst – ett tvärkulturellt nätverk bestående av frigrupper, institution, kommun och förvaltning där vi delar kunskap, erfarenheter och inspiration kring frågor som rör tillgänglighet och inkluderande scenkonst.

Vi brinner för att skapa scenkonst där alla inte bara är välkomna utan också väntade. Vi lyfter exempel på vad en kan göra både på kort och lång sikt för att skapa förutsättningar för att personer med olika funktionalitet ska kunna delta och bidra jämlikt i scenkonsten.

Namnet universell scenkonst är inspirerat av universell design. Det innebär att produkter, miljöer och tjänster ska kunna användas av alla i största möjliga utsträckning utan behov av speciell anpassning. Vårt mål är att skapa scenkonst som alla kan ta del av. Det innebär både att skapa nytt – både föreställningar och annan verksamhet inspirerad av dessa tankar – och att göra om befintliga föreställningar på ett sätt så att de passar fler.

Anledningen till att nätverket skapades är för att tillsammans lyfta att det är allas rätt att ta del av och utöva kultur. Det slår både FN:s funktionsrättkonvention och barnkonventionen fast – den senare blev svensk lag 1 januari 2020. Nätverket fungerar som en inspiration för konstartsutveckling, eftersom mötet med publikens behov kräver nya lösningar, nya grepp och nya format. 

NUS verkar för en breddning av scenkonsten så den blir mer inkluderande av personer med funktionsvariation – mer universell.

Vi fokuserar på lärande, konstnärlig utveckling, förankring och opinion och är en blandning av fria grupper/scenkonstnärer, institutioner, förvaltningar, organisationer och intresserade aktörer. Vi består av en styrgrupp och en storgrupp som träffas 4 gånger per år för kunskapsdelning, inspiration och arrangemang.

Mellan träffarna sker olika konstnärliga, pedagogiska och organisatoriska initiativ samt nätverkande inom området Universell Scenkonst.”

Sedan starten 2019 har nätverket universell scenkonst vuxit och består idag av Regionteater Väst, Göteborgsoperan, Big Wind, Danskompaniet Spinn, dansutbildningen Språng, Dansakademin och tillgänglighetskonsulterna på Förvaltningen för Kulturutveckling i Västra Götalandsregionen.

Universell scenkonst på Folk & Kultur 2021

Under det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur 2021 delade vi i nätverket med oss av våra erfarenheter av att skapa scenkonstupplevelser för barn med olika slags behov i ett seminarium: “Universell scenkonst – hur skapar vi kulturella mötesplatser där alla inte bara är välkomna utan också väntade.”

Välkommen att titta på seminariet, dela vidare och höra av dig till oss på Big Wind om du vill veta mer eller har en idé om hur vi kan bli ännu bättre på att jobba med tillgänglighetsfrågor. Här nedan finns både trailer och hela seminariet, som varar i 35 minuter. 

Trailer https://vimeo.com/opera/review/507942223/7892f8ecc7

Helfilm: https://vimeo.com/opera/review/507183696/40e537f2f0