Om Big Wind

    om big wind

Big Wind är en turnerande teatergrupp bestående av musiker, dansare och skådespelare. Verksamheten bedrivs i hela landet med säte i Göteborg. Big Wind skapar och spelar sedan 1989 ca 400 föreställningar per år för 30-40 000 personer. Huvudsakligen för barn och ungdomar från norr till söder. Big Wind står konstnärligt stadigt förankrat i tvärdraget mellan de tre uttrycksformerna dans, musik och teater. Big Wind är en del av Nätverket Universell Scenkonst som verkar för tillgänglighet och inkluderande scenkonst.

    Stöd

Big Wind har verksamhetsbidrag från Göteborgs stads kulturnämnd och Västra Götalandsregionen. Emellanåt projektstöd från Statens kulturråd och Musikverket. Våra föreställningar är berättigade till arrangörsstöd i Västra Götaland och flera andra landsändar.

logga.ep