3-2-1 Gadush

Musik och dansimprovisation där allt händer i stunden!

Dansaren Johanna Ehn och slagverkaren Thomas Sjöstrand gör ett nedslag i ert klassrum, där vill de inspirera till rörelse, dans, fantasi och kreativitet; Att öppna ögon och öron för hur dans och musik ”pratar” med varandra.

Under 40 minuter blir det först en föreställningsdel där de två improviserar. Sedan leds klassen i ett längre sjok med olika varianter på improvisation. Allting avslutas med en stunds avslappning.

Intryck som lämnar avtryck och ger möjligheter till nya uttryck!

Till utbudsbladet!